indus security

Zpravodajská ochrana


Neustále vzrůstá počet našich zákazníků, kteří si uvědomují, že pro jejich obchodní činnost je prioritní ochrana utajovaných skutečností. Tyto informace mají nezřídka podstatně větší hodnotu než vlastní hmotný majetek společnosti. Úniky informací jsou možné nejrůznějšími kanály od prostého vyzrazení vlastním zaměstnancem, přes ilegální vstupy do databází, monitoring provozu v datových sítích, odposlechy telefonních hovorů, až k únikům za využití speciálních zpravodajských prostředků. Konkrétní možnosti ochrany proti výše popsaným jevům nelze předkládat široké veřejnosti. V případě Vašeho zájmu jsme připraveni provést posouzení možných rizik a na tomto základě provést odpovídající opatření.