indus security

Fyzická ochrana


 Fyzická ostraha je u běžných objektů ve většině případů nutná pouze v denních hodinách, kdy hrozí volný vstup nepovolaných osob, nebo únik materiálu. V nočních hodinách, kdy je střežený prostor uzamčen, lze zajistit ostrahu s pomocí systému EZS a dálkového dohledu. Toto řešení, které doznalo širokého uplatnění v zahraničí, umožní přes počáteční investici spojenou se zřízením EZS podstatné snížení nákladů spojených s ostrahou v budoucnosti. Podle Vašeho přání je možno provádět prostřednictvím zásahových hlídek namátkové kontroly objektu podle předem dohodnutého schématu.