indus security

Technická podpora


Technická podpora zákazníka je souborem činností, které směřují k zajištění bezporuchového provozu zabezpečovacích systémů v daném objektu. Každý bezpečnostní systém, bez ohledu na jeho rozsah a architekturu, je třeba v pravidelných intervalech prověřovat z hlediska funkce a technického stavu. Jedině pravidelně a odborně udržovaný systém představuje spolehlivou záruku ochrany zabezpečeného majetku.

V rámci technické podpory poskytuje společnost INDUS SECURITY svým zákazníkům, mimo pravidelných servisních prohlídek, nepřetržitou pohotovostní službu a poradenskou činnost prostřednictvím služby Hot-line.

Při návrhu, projektování a realizaci televizních sledovacích systémů je nejnáročnějším úkolem zajistit plnou kompatibilitu všech použitých prvků. Společnost INDUS SECURITY nabízí řešení v podobě úplné řady komponentů systémů uzavřených televizních okruhů, které jsou určeny pro nejnáročnější aplikace a splňují požadavky na vysokou spolehlivost a efektivitu.