indus security

Systémy EZS


Systémy elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) jsou díky vysoké míře spolehlivosti široce využívány při ochraně objektů nejrůznějšího typu. Pokud je bezpečnostní systém správně navržen a realizován, stává se pro narušitele nepřekonatelnou překážkou. Velký důraz je ovšem nutno klást na indikaci poplachového stavu, volbu odpovídajícího způsobu přenosu signálu o poplachu a zajištění rychlé reakce.

Bezpečnostní systém přináší uživateli mimo vlastní majetkové ochrany i celou řadu dalších funkcí souvisejících s provozem a správou zabezpečeného prostoru. Vzhledem k rozvoji bezdrátové komunikace se zabezpečovací systémy stávají ideálním nástrojem pro snadnou kontrolu a ovládání nejrůznějších zařízení v chráněném objektu, jako je například vytápění, nebo osvětlení.

Možnosti zabezpečení každého objektu posuzujeme na základě konkrétní bezpečnostní situace s využitím dlouholetých zkušeností v oboru a ohledem na požadavky zákazníka. Při projekci a následné instalaci systémů elektronické ochrany využívá naše společnost vlastností řady komponentů, které jsou certifikovány Národním bezpečnostním úřadem a jsou schváleny k použití v Armádě ČR.